CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU DV DẦU KHÍ HD MARINE
Call: 0254 3530968
Fax: 0254 3530979 |
20-10-19
Cung cấp tàu dịch vụ dầu khí

Cung cấp tàu dịch vụ dầu khí

cung cấp tàu dịch vụ dầu khí

Xem thêm

Dịch vụ lai dắt, cứu hộ trên biển

Dịch vụ lai dắt, cứu hộ trên biển

dịch vụ lai dắt, cứu hộ trên biển

Xem thêm

Lặn khảo sát dưới biển

Lặn khảo sát dưới biển

  Tại HD Marine, chúng tôi cố gắng để thành công với sự cam kết về an toàn, hiệu quả, độ tin cậy, sự sáng tạo để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu khách hàng. Công ty đã đầu tư trang bị một trạm lặn hoàn chỉnh cùng các máy móc thiết bị...

Xem thêm

Cung ứng thuyền viên

Cung ứng thuyền viên

cung ứng thuyền viên

Xem thêm

Dịch vụ lai dắt, vận chuyển, ứng cứu xử lý dầu tràn trên biển

Dịch vụ lai dắt, vận chuyển, ứng cứu xử lý dầu tràn trên biển

dịch vụ lai cắt, vận chuyển, ứng cứu xử lý dầu tràn trên biển

Xem thêm

đội ngũ nhân viên lái tàu dày dặn kinh nhiệm

đội ngũ nhân viên lái tàu dày dặn kinh nhiệm

đội ngũ nhân viên lái tàu dày dặn kinh nhiệm

Xem thêm

cứu hộ trực tuyến trên biển

cứu hộ trực tuyến trên biển

cứu hộ trực tuyến trên biển

Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa trên tàu

Dịch vụ sửa chữa trên tàu

dịch vụ sửa chữa trên tàu

Xem thêm