CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU DV DẦU KHÍ HD MARINE
Call: 0254 3530968
Fax: 0254 3530979 |
TUYỂN DỤNG THUYỀN TRƯỞNG VÀ MÁY TRƯỞNG
Công ty Cổ phần Tàu Dịch Vụ Dầu Khí HD Marine (HD MARINE) tuyển dụng
Công ty chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự như dưới đây
1. Vị trí tuyển dụng: Master (Thuyền trưởng)
- Số lượng : 01 người
- Địa điểm làm việc: Vũng Tàu
- Mức lương: Thoả thuận
2. Mô tả công việc:
- Đảm nhiệm chức danh Thuyền trưởng theo mô tả chi tiết trong hệ thống quản lý an toàn của công ty.
3. Yêu cầu chung:
- Giới tính: Nam
- Bằng cấp: tốt nghiệp ngành boong các trường hàng hải.
- Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm làm việc với chức danh Thuyền trưởng trên tàu dịch vụ dầu khí.
- Sức khỏe: Sức khỏe tốt, có đủ khả năng làm việc trên tàu dịch vụ.
- Ưu tiên sinh sống tại TP. Vũng Tàu, hoặc khu vực miền Nam
Hồ sơ:
- Đơn xin việc;
- CV (bằng tiếng Anh);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (có dán ảnh);
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do các cơ sở y tế khám sức khỏe cho thuyền viên cấp (Bệnh viện giao thông vận tải; Viện Y học biển...);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, chứng chỉ liên quan, sổ thuyền viên.
Địa điểm nộp hồ sơ:
Công ty Cổ phần Tàu Dịch Vụ Dầu Khí HD Marine (HD MARINE)
Địa chỉ: Số 04, Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP.Vũng Tàu
Số điện thoại: 0254 353 0968
Người liên hệ: Nguyễn Mạnh Quỳnh Như – 094 878 9996
Hoặc gửi qua email: quynhnhu.nm@hdmarine.com.vn
 

Công ty Cổ phần Tàu Dịch Vụ Dầu Khí HD Marine (HD MARINE) tuyển dụng
Công ty chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự như dưới đây
1. Vị trí tuyển dụng: Chief Engineer (Máy trưởng)
- Số lượng : 01 người
- Địa điểm làm việc: Vũng Tàu
- Mức lương: Thoả thuận
2. Mô tả công việc:
- Đảm nhiệm chức danh Máy trưởng theo mô tả chi tiết trong hệ thống quản lý an toàn của công ty.
3. Yêu cầu chung:
- Giới tính: Nam
- Bằng cấp: tốt nghiệp ngành máy các trường hàng hải.
- Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm làm việc với chức danh Máy trưởng trên tàu dịch vụ dầu khí.
- Sức khỏe: Sức khỏe tốt, có đủ khả năng làm việc trên tàu dịch vụ.
- Ưu tiên sinh sống tại TP. Vũng Tàu, hoặc khu vực miền Nam
Hồ sơ:
- Đơn xin việc;
- CV (bằng tiếng Anh);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (có dán ảnh);
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do các cơ sở y tế khám sức khỏe cho thuyền viên cấp (Bệnh viện giao thông vận tải; Viện Y học biển...);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, chứng chỉ liên quan, sổ thuyền viên.
Địa điểm nộp hồ sơ:
Công ty Cổ phần Tàu Dịch Vụ Dầu Khí HD Marine (HD MARINE)
Địa chỉ: Số 04, Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP.Vũng Tàu
Số điện thoại: 0254 353 0968
Người liên hệ: Nguyễn Mạnh Quỳnh Như – 094 878 9996
Hoặc gửi qua email: quynhnhu.nm@hdmarine.com.vn