CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU DV DẦU KHÍ HD MARINE
Call: 0254 3530968
Fax: 0254 3530979 |
Đội tàu
EVEREST 3
EVEREST 3
8000 BHP -  DP1 - AHTS Vessel
Status: 
ON HIRE
THANH LONG
THANH LONG
5028 BHP Class AHTS Vessel
Status: 
ON HIRE
SWIWAR SURYA
SWIWAR SURYA
10,800 BHP DP2 Fifi 1 Anchor Handling Tug/ Supply
Status: 
ON HIRE
HOANG LONG
HOANG LONG
4000 BHP Class AHTS Vessel
Status: ON HIRE
THIEN LONG 01
THIEN LONG 01
4750 BHP -  AHTS Vessel
Status: 
ON HIRE

THANH LONG 2
EVEREST 6
6000 BHP -  DP1 - AHTS Vessel
Status: 
ON HIRE
Các nhu cầu tàu hạng mục khác
Các nhu cầu tàu hạng mục khác
Vui lòng liên hệ:
- Tel: 0643 530 968
- Fax: 0643 530 979